Vecka 10

Hej!

Hoppas att ni njuter av härliga dagar under sportlovet.

Schemat har blivit uppdaterat. Se under respektive klassflik.

Nästa vecka, vecka 10, kommer att bedrivas helt och hållet på distans för eleverna. Undervisande lärare lägger in digitala lektioner i Teams, som eleverna ansluter till. Hör av er till mentorerna om det är några som helst funderingar kring distansundervisningen.

Här är veckans arbete för respektive klass.

Enkät till er vårdnadshavare

Svara på Skolenkäten till Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst Utbildningsguiden.skolverket.se

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Skolenkäten besvaras även av elever i grundskolan årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i grundskolan årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/LyxVKe. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden LyxVKe.

Föräldrar kan besvara enkäten på svenska, arabiska, engelska, dari, ryska, somaliska, finska, kurmancî (nordkurdiska), romani chib arli eller sorani (sydkurdiska).

För frågor om hur du som rektor ska hantera vårdnadshavarenkäterna kontakta Skolinspektionens enkätleverantör Origo Group på 013-465 61 00 ellerskolenkaten@origogroup.com.

Om du har övriga frågor om Skolenkäten är du välkommen att höra av dig till oss via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller e-postskolenkaten@skolinspektionen.se. För mer information om Skolenkäten gå in påwww.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen

Vecka 6

Hej!

Nu har vi 2 veckor kvar innan det blir sportlov. Erbjudande om lovskola har vi pratat om under utvecklingssamtalen. Lovskolan kommer att genomföras på plats på vår skola. Mer info kommer till er som kommer att delta.

 

Viktigt för vecka 7

Måndag:

Tisdag: Studiestöd 15-16

Onsdag: Studiestöd 15-16.30

Torsdag:

Fredag: 9C engelska test

Engelska 9C

Hand in section 5 of your project. Give feedback to your friend in a private chat, don’t forget to add me in the chat Friday 19th Feb

Reading and listening comprehension TEST 19th Feb and 26th of Feb.

Franska

9B/C Prov i franska vecka 8 (Onsdag 24/02):
Hör-och läsförståelse och lite grammatik. Bon chance à tous!

HKK

HKK fortsätter att arbeta med konsumentekonomi. Totalt fem lektionstillfällen med detta arbetsområde.

Idrott och Hälsa

Vi kommer att börja förbereda inför isdagarna som genomförs vecka 8 (9B och 9C) och vecka 10 (9A). Ett mail med all info skickades ut i slutet på förra veckan. Ni behöver svara oss på mailet att ett barn får tillåtelse att plurra i isvaken/fylla i lappen som eleverna kan ta med sig hem i veckan.

Matte

Onsdag 21-02-17

Matte prov ” geometri del 1″

Se planeringen

Lycka till önskar May, Sofia och jawad

Musik

Under veckan har vi fortsatt att spela piano/gitarr. Vi gick även igenom ett trumkomp som kommer användas nästa vecka. Nästa vecka kommer gruppen delas in i två ensemblegrupper och öva på en låt tillsammans. Vi kommer då använda oss av piano, gitarr och trummor.

Spanska 9A –
Repetion av Colores 8. Nästa vecka ska vi arbeta med verben Ser och estar , ord för egenskaper och tillstånd samt regelbundna verb i presens .

Spanska 9BC jobbar vidare med en muntlig uppgift: att intervjua varandra. Prov på det kapitel vi håller på med just nu, Mis vacaciones, blir det v. 8 på onsdagen (24/2), så lite hinner vi allt repetera innan dess!

SO 9B: Vi har under veckan jobbat med demografi och familjeplanering. Kommande vecka arbetar vi med demografisk historia och kommer öva oss i att använda geografisk data. Prov i demografi är planerat 24/2.

Svenska 9C

Under veckan har 9C skrivit klart sina tal och skapat talarkort eller keynote. Nästa vecka kommer de bli indelade i grupper och hålla sina tal för varandra.

Vecka 5

Tack för ert engagemang och digitala förmåga ni visat vid de elevledda utvecklingssamtalen denna vecka! Vi hoppas att ni följer upp avtalen och tex påminner att eleverna ska gå på studiestöd, ha med sig sin fulladdade ipad till skolan eller plugga det där lilla extra som kan ge fina resultat i slutändan.

Viktigt nästa vecka

Måndag: Studiedag – eleverna är lediga

Tisdag: Studiestöd kl 15.15-16.15

Onsdag:  Studiestöd kl 15-16.30

Torsdag:

Fredag:

 

9C Engelska:
Lämna in 4:e delen av eng-projeketet. Ladda upp den på uppgifter i Word. Skicka samma text till din feedback friend i en privat chatt för kamrat respons. Lägg till mig i chatten.
Idrott och hälsa:
Vi börjar förbereda oss inför att bada isvak med naturskolan.
9B – måndag vecka 8
9C – torsdag vecka 8
9A – onsdag vecka 10
På onsdag är Åsa på utbildning. 9B kommer därför att starta dagen med matte. 9A får en fysisk uppgift att utföra på hemmaplan. Uppgiften landar i Teams. 9C kommer att spela badminton.
Musik: Efter två lektioners övande på gitarr- och pianoackord och ackordbyten har vi nu börjat spela tillsammans i ensemble. Vi kommer fortsätta med detta och öva på vad som är viktigt att tänka på i ensemblespel. Vi arbetar fortfarande med låten No woman, no cry.

Svenska

9C skriver sina argumenterande tal utefter ett ämne de valt. Vi kommer att skriva nästa vecka också. vecka 7 och 8 är det muntliga redovisningar.

Spanska 9BC jobbar vidare med att kunna uttrycka vad de SKA göra och vad de GJORT.
Prov blir det v. 8 på onsdagen🍀
Vi ska också jobba med frågeord och tidsuttryck och en muntlig uppgift, ställa frågor om varandra till varandra.

Spanska 9A – Nästa vecka arbetar vi med texten ”USA och spanskan” / ”Estados Unidos y el español. “ Ni kommer att leta efter information om några kändisar spansktalande personer i USA och skriva en kort text på spanska. Även ska fem elever som ännu inte klarat det muntliga delprovet och en elev som har inte lämna in inlämningsuppgift kommer göra provet under v.6.
SO 9B:
Vi har börjat med demografi, och jobbar veckan ut med en uppgift om familjeplanering och hur det påverkar länder. Vi kommer även titta på en föreläsning av Hans Rosling.

Påminnelse Gymnasievalet

OBS!!!

Sista dagen ansöka till Gymnasiet 15 februari.

 

Jag hjälper eleverna med ansökan:

Steningehöjden onsdag 10 februari, öppen dörr 12-16.30 , torsdag 11 februari Öppen dörr 10-1630

Ni kan kontakta mig per mail eller telefon (föräldrarna) om ni har frågor.

Studie- och yrkesvägledare

Anette Svensson

Barn- och Elevhälsoenheten i Sigtuna kommun

Tel:08-59126145

Mobil: +4670-1689059

Vecka 4

Hej!

Denna vecka är det viktigt att ni kommer ihåg att lyssna på elevernas presentationer inför de elevledda samtalen. Det finns en pepp-ruta som vi vill att ni fyller i och det finns en ruta med övriga tankar som ni kan fylla i om det är några frågor inför samtalen. Mentorerna har skickat ut digitala inbjudningar som vi vill att ni ska tacka ja till. Vi ser fram emot att möta er digitalt nästa vecka!

Viktigt nästa vecka

Måndag: Utvecklingssamtal från klockan 13, eleverna slutar till lunch

Tisdag: Studiestöd kl 15-16

Onsdag:  Utvecklingssamtal från klockan 13, eleverna slutar till lunch

Torsdag: Simning, Midgårdsbadet, för de elever som inte simmade under HT – Info finns i IDH-kanalen

Fredag:

 

Engelska: Hand in section 4 of your project. Send a copy to your feedback friend and give feeback!

Engelska 9A och 9B
Vi fortsätter med temat att lämna jorden eller att skriva brev. Eleverna få möjlighet att utveckla språket genom att skriva, läsa, söka information på nätet och att prata muntligt med klasskamrater.
Vi rekommendera varmt att eleverna träna lite på engelska när de har möjlighet till det. Här kommer några saker de kan göra för att utveckla engelska språket.
  1. English grammar App finns på elevernas iPad och är lätt att använda och träna på grammatiken.
  2. British Council, här kan man träna hör och läs förståelse

https://learnenglish.britishcouncil.org

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills

  1. Read theory, här kan man träna läsförståelse men även att utveckla ordförrådet genom att lära sig synonymer, antonymer, grammatik och mycket mer.
    https://englishforeveryone.org/Topics/Reading-Comprehension.html

    Det finns så mycket eleverna kan lära sig på hemmaplan om det finns intresse. Vi har pratat hur viktigt det är att kunna förstå engelska om man ska studera vidare efter högstadiet och gymnasiet eftersom engelska litteratur används på många olika program.

Idrott och hälsa: Nästa vecka kommer vi att ha ett tillfälle med restsimning och 9a och 9c som inte simmar kommer att spela snöfotboll utomhus.

Matematik
Vi arbetar i området geometri där vi påbörjade med ämnesbegrepp likformighet, kongruens och rotationsordning. Just nu arbetar vi med längdskala och kommer in på areaskala och volymskala. På sidan 136 i matteboken finns det en begreppslista som du som föräldrar kan gärna ta del av och testa ditt barn hur mycket hen kan. Att träna ger färdighet och ju mer eleverna förstår ämnesbegrepp ju lättare de kan resonera och diskutera. Det är alltid uppskattat av eleven att vårdnadshavare är engagerad så mycket som möjligt i deras kunskapsutveckling.
Musik: Vi har kommit igång med gitarr- och pianospelandet. Vi fortsätter öva på ackorden i låten och byta mellan ackorden. Låten finns i musikkanalens filer.
NO
9a och 9c: Båda klasserna har arbetat superflitigt i flera veckor med sina faktatexter om hållbar utveckling genom smarta elnät på NO:n. Jag tror alla är lättade över att vi är klara med detta område och jag hoppas alla är stolta över sin insats- det ska ni vara! 9c var så glada att det blev applåder i klassrummet igår. ❤️ Jag är så himla stolt över er. Ni har verkligen utvecklats!
Många har börjat lämna in och texterna är fantastiska! Be gärna att få se era ungdomars texter för de är verkligen riktiga stjärnor! Deadline är söndag kväll men peppa hemma att lämna in ikväll så att ni kan få en lugn helg! <3
9B SO: Vi är färdiga med Historian. Inlämning av filmanalys ska in på söndag 31/1. En del elever har omprov om Andra världskriget på tisdag 2/2.
Vi startar nytt område denna veckan, geografi. Där kommer första momentet handla om demografi.
Spanska 9A – Vi har arbetat med kapitlet ”Mi día ” / ”Min dag ” . Här har vi jobbat med reflexiva verb , indefinita pronomen, tidsuttryck, lite om Centralamerika och det tempus perfekt Nästa vecka ska vi göra det skriftliga delprovet.
Spanska 9BC arbetar vidare med att kunna uttrycka vad de SKA göra och vad de HAR gjort samt ord som har med olika typer av semester att göra.
Svenska:
9C har arbetat med ett argumenterande tal ”mitt ekologiska fotavtryck” vi har tittat på genren, diskuterat och arbetat gruppvis med argumenterande tal. Nästa vecka ska vi titta på olika argumenterande tal och skriva ett gemensamt.