Vecka 47

Viktigt vecka 48
Måndag:
Tisdag: 9A NP ENG, Studiestöd kl 15-16
Onsdag: 9B & 9C NP ENG, Studiestöd kl 15-16.30
Torsdag: 9C NP ENG
Fredag:


Hej!

Vi är nu inne på sista veckan med muntliga nationella prov. Nästa vecka kommer onsdagen att vara schemabrytande för eleverna och vi har fokusdag. Åk 7 och 8 kommer att arbeta hemifrån med fjärrundervisning och därför kommer det extra mycket fokus för våra åk 9.


Engelska
9A Genomför engelska muntligt NP måndag 23 nov
9B Genomför engelska muntligt NP tisdag- onsdag 24-25 nov
9C Genomför NP delprov A Speaking 25-26/11

Franska
Åk 9 B/C🍀!

Vi försätter att jobba kapitel 2 och elever arbetar i par för att översätta verbformerna till franska. Dessutom de kommer att förbereda och träna inför prov. Bon chance

Idrott och hälsa

Matte
9a: Logga in på NOMP men förnamn.efternamn och alla har samma lösenord, fråga en klasskamrat eller en mattelärare. Sofia har lagt in övningar som är bra att öva på. Särskilt bra är den som heter Bråktal: Tallinje med halvor, tredjedelar och fjärdedelar men gör några andra enkla innan som uppvärmning om du tycker den här är svår. Skriv på teams till Sofia Kontos om ni vill ha hjälp med matten hemma.

Musik
Vi arbetar vidare med musikhistoria och har hittills gått igenom blues, country och rock n’ roll. Eleverna kommer få en inlämningsuppgift som lämnas in senast fredag 11/12.

Spanska
9A: Vi försätter att jobba i grupp med tema ¿ Cuánto vale? och nästa vecka på onsdag ska vi göra Test om kapitel ” Aficiones”

Spanskagruppen 9BC har börjat med Mi día – ”min dag” där ett av målen är att kunna berätta muntligt om sin dag. Vi går igenom klockan, tidsuttryck och olika verb som passar i sammanhanget. Prov 4 december🌻

Svenska och svenska som andraspråk
Den här veckan har 9A och 9B börjat arbeta med ett nytt arbetsområde som omfattar argumenterande tal. Vi har analyserat ett tal utifrån innehållet, strukturen och språket. Under nästa vecka kommer eleverna, som övning, få göra en egen presentation utifrån tal
9c har denna vecka påbörjat att skriva en krönika gemensamt. De ska under nästa vecka skriva sin egen krönika.

Vecka 46

Viktigt nästa vecka

Måndag: MA NP 9c, 9A och 9B framtidståget

Tisdag: Studiestöd 15-16

Onsdag: MA NP 9b, Studiestöd 15-16.30

Torsdag: MA NP 9a

Fredag: ENG NP 9A, 9c Framtidståget 


Hej! 

Denna vecka har vi genomfört bokveckan med läsning på alla lektioner och eleverna har även klarat av den muntliga delen i de svenska nationella proven. Heja! 🌟

Nästa vecka kommer eleverna få en liten kurs om gymnasievalet och framtiden. Gymnasiemässan är inställd i år men eleverna kommer att få möjlighet att klicka runt bland olika gymnasium på ett digitalt sätt. Detta sker på mentorstiden under nästa vecka.

//Undervisande lärare, åk 9


HKK

Nästkommande två veckor är det prov i Näringslära för åk 9.

FYSIK 9a 9c

9a och 9c har haft sitt första läxförhör i fysik idag. Nästa läxförhör kommer handla om hur man räknar ut kraft, effekt och energi utifrån formlerna i boken. Parallellt diskuterar vi framtidens smarta elnät som kommer bygga in mer förnyelsebar elkraft. Dessutom kommer elkonsumenter kunna producera egen el genom tex solceller på sitt hustak hemma och sälja den till elnätet när man inte behöver den så att man på så sätt kan sänka sina elkostnader. 

IDROTT OCH HÄLSA

MATEMATIK

Vi förbereder oss inför muntliga nationella proven genom att sätta ut positiva, negativa, bråktal och decimaltal samt variabler på tallinjen. 

MUSIK

Låten + loggbok skulle vara inlämnad i söndags. Visa den gärna hemma så att den är klar och inlämnad. I veckan startade vi upp ett nytt arbetsområde om populärmusikens musikhistoria.

SLÖJD

V.47 och 48 kommer vi att arbeta med en skriftlig uppgift på textilslöjden, ”tolka slöjdföremål”. Eleverna behöver ta med sig Ipad till lektionen. Uppgiften ligger redan nu i filer. Sista inlämningsdatum för uppgiften blir den 29/11.

SO 9B

Jobbar vidare med första världskriget. Prov preliminärt 30 november. Om man blir sjuk så finns kursens upplägg med sidhänvisningar till varje lektion i elevernas teams, samma upplägg har mejlats till vårdnadshavare.

SPANSKAN

I spanskan 9BC kommer vi börja med ett nytt kapitel 18/11 där de lär sig och repeterar ord som har med deras vardag att göra. Även klockan, tidsuttryck , datum och lite annan grammatik kommer behandlas. Vi kommer också prata om en muntlig uppgift de ska få ganska så snart🌼

SV 9C

Vi kommer nästa vecka att skriva en gemensam krönika, eleverna kommer sedan att få skriva en egen inledning till en krönika.

 

 

Vecka 46

Viktigt nästa vecka 

Bokvecka! Se till att ta med en skönlitterär bok till skolan. Varje lektion startar med 10 minuter tyst läsning.

Måndag – 9B NP svenska, 9B lämna in uppgift om 1800-talets ideologier

Tisdag – 9A NP Svenska, Elevrådet utbildning 13-16, Studiestöd 15-16

Onsdag – 9A & 9C läxförhör Energi, Studiestöd 15-16.30

Torsdag –

Fredag – 9C NP Svenska, 9C lämna in uppgift om The silent Child


Hej!
Nu är vi igång igen med andra halvan av höstterminen. Detta med striktare restriktioner kring corona. Prata gärna hemma om hur viktigt det är att hålla avstånd till varandra och uppmuntra att ta en promenad/cykla till skolan istället för att trängas med massor av andra människor i kollektivtrafiken. Än så länge är vädret varmare än vanligt så det passar toppen.
Nästa vecka startar de muntliga nationella proven och vi börjar med ämnet svenska. Se till att komma i tid till första lektionen eftersom det är din tid att förbereda dig!
9C Engelska.
13 November
Skriv klart uppgiften/ recensionen om the SILENT CHILD. Den finns på URplay om du behöver fräscha upp minnet.
HKK
Alla klasser har genomgång inför prov i Näringlära och ska vara förberedda på prov vecka 48.
Idrott och hälsa 
Vi kommer inte att kunna simma närmsta tiden pga de striktare restriktionerna. Vi får ha tålamod och se hur pandemin utvecklar sig. Även dusch och omklädnad ska ske hemma, vilket gör att vi rekommenderar mjuka rörliga kläder de dagar du har idrott på schemat.
Vi avslutar uteperioden med att göra ett test av vår kondition och springa 1km på tid. Detta ska du sedan utvärdera i din träningsdagbok. Uppgiften ligger på Teams och ska vara klar senast torsdag. Bedömningar kring alla områden hittar du på IST. Efter det kommer arbetsområde Lekar och Redskap inomhus. Här är planeringen för det området:
Musik
Denna vecka ska låten och loggboken lämnas in. Loggbboken lämnas in via uppgifter i Teams och låten mejlas till mig. Det finns instruktioner om detta i musikkanalen på Teams. Nästa vecka kommer vi börja arbeta med musikhistoria.
NO 9A, 9C
9a och 9c har börjat med fysik ska ha våra första läxförhör i energi och effekt på onsdag.
SO 9B
Inlämningsuppgift om 1800-talets ideologier ska in måndag 9/11. Vi startar sedan nytt område med första världskriget. Skriftligt prov planeras för detta område vecka 49.
Spanska 9 A – Daily 
Vi har börjat med Kapitel ” Aficiones” . Här arbetar vi med ord och fraser för fritidsaktiviteter, verb i gerundium , verb med oregelbunden jag- form ,komparation av adjektiv. Jag har 10 elever som kommer att göra muntligt redovisning för mig om temat : ” Min idol är…”
Spanska 9BC – Terese
vi är igång och lär oss beställa på café🧁🧁🧁Använder oss av boken, eget material och lite film. Vi hinner se ett nytt avsnitt av den serie vi följer på UR. Nästa vecka nytt kapitel i boken Mi día, min dag.

 

Svenska

Information till elever och vårdnadshavare inför årets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Provet i årskurs 9 är uppbyggt kring ett övergripande tema. Temat för årets prov är Spela roll. Innehållet behandlar olika aspekter av vilka vi är och vad som gör skillnad i stort och smått. Provet är uppdelat på tre delprov:

  • Delprov A: tala
  • Delprov B: läsa
  • Delprov C: skriva

Delprov A genomförs under vecka 46 medan delprov B och delprov C genomförs på fastlagda provdatum i mars. Någon vecka innan dessa två delprov genomförs kommer eleverna att få mer information om dem.

Delprovet sker i grupper om fyra till fem elever, och eleverna kommer att bedömas i hur de presenterar ett underlag och leder en diskussion samt hur de deltar i diskussioner. Utgångspunkten för presentationerna och diskussionerna är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa men kan också vara till exempel ett filmklipp. Eleverna kommer att få tid att förbereda sin presentation.

  • Klass 9B genomför sitt delprov på måndag 9/11. Dagen inleds med en gemensam förberedelse i klassrummet mellan klockan 08:30-09.30.
  • Klass 9A genomför sitt delprov på tisdag 10/11. Dagen inleds med en gemensam förberedelse i klassrummet klockan 08:15-09:15.
  • Klass 9C genomför sitt delprov på fredag 13/11. Dagen inleds med en gemensam förberedelse i klassrummet klockan 08:30-09:30.

Eleverna är informerade om vilken grupp de tillhör samt vilken tid de ska redovisa. Under dagen har eleverna ordinarie undervisning och plockas ut från klassrummet när det är dags för delprovet. Den sista gruppen i 9B beräknas sluta klockan 16:30, den sista i 9A klockan 16:15 och den sista i 9C klockan 16:30. Eventuellt förlängd skoldag kompenseras i samband med jullovet.