Vecka 4

Hej!

Denna vecka är det viktigt att ni kommer ihåg att lyssna på elevernas presentationer inför de elevledda samtalen. Det finns en pepp-ruta som vi vill att ni fyller i och det finns en ruta med övriga tankar som ni kan fylla i om det är några frågor inför samtalen. Mentorerna har skickat ut digitala inbjudningar som vi vill att ni ska tacka ja till. Vi ser fram emot att möta er digitalt nästa vecka!

Viktigt nästa vecka

Måndag: Utvecklingssamtal från klockan 13, eleverna slutar till lunch

Tisdag: Studiestöd kl 15-16

Onsdag:  Utvecklingssamtal från klockan 13, eleverna slutar till lunch

Torsdag: Simning, Midgårdsbadet, för de elever som inte simmade under HT – Info finns i IDH-kanalen

Fredag:

 

Engelska: Hand in section 4 of your project. Send a copy to your feedback friend and give feeback!

Engelska 9A och 9B
Vi fortsätter med temat att lämna jorden eller att skriva brev. Eleverna få möjlighet att utveckla språket genom att skriva, läsa, söka information på nätet och att prata muntligt med klasskamrater.
Vi rekommendera varmt att eleverna träna lite på engelska när de har möjlighet till det. Här kommer några saker de kan göra för att utveckla engelska språket.
 1. English grammar App finns på elevernas iPad och är lätt att använda och träna på grammatiken.
 2. British Council, här kan man träna hör och läs förståelse

https://learnenglish.britishcouncil.org

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills

 1. Read theory, här kan man träna läsförståelse men även att utveckla ordförrådet genom att lära sig synonymer, antonymer, grammatik och mycket mer.
  https://englishforeveryone.org/Topics/Reading-Comprehension.html

  Det finns så mycket eleverna kan lära sig på hemmaplan om det finns intresse. Vi har pratat hur viktigt det är att kunna förstå engelska om man ska studera vidare efter högstadiet och gymnasiet eftersom engelska litteratur används på många olika program.

Idrott och hälsa: Nästa vecka kommer vi att ha ett tillfälle med restsimning och 9a och 9c som inte simmar kommer att spela snöfotboll utomhus.

Matematik
Vi arbetar i området geometri där vi påbörjade med ämnesbegrepp likformighet, kongruens och rotationsordning. Just nu arbetar vi med längdskala och kommer in på areaskala och volymskala. På sidan 136 i matteboken finns det en begreppslista som du som föräldrar kan gärna ta del av och testa ditt barn hur mycket hen kan. Att träna ger färdighet och ju mer eleverna förstår ämnesbegrepp ju lättare de kan resonera och diskutera. Det är alltid uppskattat av eleven att vårdnadshavare är engagerad så mycket som möjligt i deras kunskapsutveckling.
Musik: Vi har kommit igång med gitarr- och pianospelandet. Vi fortsätter öva på ackorden i låten och byta mellan ackorden. Låten finns i musikkanalens filer.
NO
9a och 9c: Båda klasserna har arbetat superflitigt i flera veckor med sina faktatexter om hållbar utveckling genom smarta elnät på NO:n. Jag tror alla är lättade över att vi är klara med detta område och jag hoppas alla är stolta över sin insats- det ska ni vara! 9c var så glada att det blev applåder i klassrummet igår. ❤️ Jag är så himla stolt över er. Ni har verkligen utvecklats!
Många har börjat lämna in och texterna är fantastiska! Be gärna att få se era ungdomars texter för de är verkligen riktiga stjärnor! Deadline är söndag kväll men peppa hemma att lämna in ikväll så att ni kan få en lugn helg! <3
9B SO: Vi är färdiga med Historian. Inlämning av filmanalys ska in på söndag 31/1. En del elever har omprov om Andra världskriget på tisdag 2/2.
Vi startar nytt område denna veckan, geografi. Där kommer första momentet handla om demografi.
Spanska 9A – Vi har arbetat med kapitlet ”Mi día ” / ”Min dag ” . Här har vi jobbat med reflexiva verb , indefinita pronomen, tidsuttryck, lite om Centralamerika och det tempus perfekt Nästa vecka ska vi göra det skriftliga delprovet.
Spanska 9BC arbetar vidare med att kunna uttrycka vad de SKA göra och vad de HAR gjort samt ord som har med olika typer av semester att göra.
Svenska:
9C har arbetat med ett argumenterande tal ”mitt ekologiska fotavtryck” vi har tittat på genren, diskuterat och arbetat gruppvis med argumenterande tal. Nästa vecka ska vi titta på olika argumenterande tal och skriva ett gemensamt.

Vecka 3

Hej allihopa!
Varje mentor ska ha skickat ut info om tider för utvecklingssamtal. All praktisk info hittar ni i inlägget nedanför.
Vi ser fram emot att träffa er, om än digitalt, i ett för grundskolan, sista utvecklingssamtal  🍀🌸 Eleverna har även berättat att ni har fått brev inför gymnasievalet! Tveka inte att höra av er till SYV Anette Svensson om ni har några frågor om gymnasievalet.

Vecka 4

Måndag:

Tisdag: Studiestöd 15-16

Onsdag: Studiestöd 15-16.30

9A – Läxförhör MA

Torsdag:

Fredag: Engelska-uppgift

 

9B

Vi kommer att ha en lärarstudent i klassen ( Ma/No) under veckorna 4 – 12. Hon heter Christina Hallberg.

9C English

Hand in Section 1, 2 and 3 of your project. Friday 29 jan. Hand it in to me and your feedback friend! Good luck

IDROTT OCH HÄLSA

Vi arbetar med volleyboll under ett par veckor. Just nu tränar vi passningsspel.

9a MA

har läxförhör i matematik på onsdag den 27:e. Träna hemma på denna pdf och NOMP övningarna men namnet läxförhör i sig (3 olika).

MUSIK

Vi började ett nytt arbetsområde med att spela piano och gitarr tillsammans. I musikkanalens filer finns det en introduktion på instrumenten gitarr och piano. Låten som vi spelar (No woman no cry) finns i mappen låtar. I och med det nya arbetsområdets uppstart betyder det att hiphop-texten de gjort till ett beat ska vara inlämnat/redovisat.

SPANSKA

Spanska 9BC håller på med de viktiga frågeorden och har börjat med ett nytt kapitel som bland annat introducerar två nya tempus: att kunna berätta vad man har gjort och vad man ska göra☺️

SO

9a och 9c har prov i so v.5. Andra världskriget

SVENSKA

Vi har denna vecka gjort kartläggaren och påbörjart vårt nya moment, argumenterande tal.

Elevledda utvecklingssamtal VT21

Det börjar bli dags för vårterminens utvecklingssamtal. Denna gång kommer utvecklingssamtalen genomföras digitalt via Teams på grund av rådande pandemi. Utvecklingssamtalen kommer ske vecka 5 på måndag 1/2 och onsdag 3/2. Detta innebär att eleverna kommer ha skoldag fram till lunch på måndag och onsdag, precis som i höstas. Liksom i höstas kommer utvecklingssamtalen till viss del vara elevledda. Skillnaden nu är att den elevledda delen kommer genomföras hemma och skriften av den nya IUP:n (individuella utvecklingsplanen) görs digitalt tillsammans med lärare.
Kommande veckor kommer se ut som följande;

Vecka 3 

 • Precis som tidigare ska eleverna fylla i en PowerPoint-mall om vad de gör och har gjort i respektive ämne sedan senaste utvecklingssamtalet. Mallen ligger bland elevernas Uppgifter på Teams. Mallen fylls i tillsammans med respektive ämneslärare och under mentorstiden. 
 • I slutet av denna vecka kommer ett mejl skickas ut till er vårdnadshavare med information om bland annat hur det digitala mötet kommer gå till och hur man ansluter till mötet i Teams. Mejlet kommer även innehålla tider för respektive utvecklingssamtal den 1/2 och 3/2. 

Vecka 4 

 • Mellan tisdag och söndag (26/1 – 31/1) nästa vecka ska den elevledda delen (PowerPoint-mallen) presenteras hemma av elev tillsammans med vårdnadshavare. Det är viktigt att detta gjorts innan det digitala mötet på Teams tillsammans med mentorn. 
 • I elevernas presentation finns det en ”Pepp-ruta”, där skriver du som vårdnadshavare några peppande kommentarer kring skolarbetet.

Vecka 5 

 • Denna vecka genomförs utvecklingssamtalet tillsammans med mentor. Antingen måndag 1/2 eller onsdag 3/2 beroende på tilldelad tid. Eleverna slutar efter lunchen för att hinna förbereda sig till samtalet. Mentorn kommer ringa er när det är dags för utvecklingssamtalet. 

Se filen hur du som vårdnadshavare ska göra för att delta i samtalen.

Utvecklingssamtal på distans för vårdnadshavare

Vecka 2

Hej!
Första veckan på plats. 9A har nu börjat göra sina ansökningar till gymnasiet med hjälp av vår SYV. Det är så spännande att få ta del av alla viktiga framtidsval!
Vi uppmanar alla till att hålla avstånd, tvätta händerna och att ha sina raster utomhus, för att hjälpa till att minska trängsel och smittspridning. Prata gärna om hur viktigt det är att alla tar det ansvar man kan i denna pandemi.

Nästa vecka kommer vi ut med mer info kring hur våra elevledda utvecklingssamtal kommer att gå till denna termin. Det blir lite annorlunda mot vad ni är vana vid.

Tisdag

Studiestöd med Rachelle 15-16.30

Onsdag

Studiestöd matte, 15-16.30 

Torsdag

9B Mu- uppsatsen från föra terminen ska lämnas in senast onsdag 21 jan

Fredag

Fy- uppsatsen ska lämnas in senast fredag 22 jan

 

9B

Anette har bokat in vägledande samtal för några elever i 9B. Den 4,10 och 11 februari får övriga klassen boka in sig om de vill ha hjälp att söka till gymnasiet. Kontakta Anette Svensson på teams. Även föräldrar som har svårt förstå språket kan maila på anette.svensson@sigtuna.se eller ringa 0701689059
Franska
9B/C kommer vi att börja Kapitel 2C: en dagbokstext skriven av Émilie(le journal d’une jeune fille). Vi tränar läs-och ordförståelse och lyssnar korta dialoger.
Idrott och hälsa 
Vi åkte madrass och säck i Siriusbacken. Nästa vecka kommer eleverna få en uppgift kopplat till friluftsliv och kläder efter väder från denna veckas vinteraktivitet.

Matte

Alla 9or: Vi har börjat med Geometri och fokuserar på symmetri hos olika geometriska former som trianglar, cirklar och kvadrater men även mer avancerade former som blommor, stoppskyltar eller kombinationer av olika former.
Musik: Raptexten till hiphopbeatet ska vara klart till nästa musiklektion. Instruktioner finns under allmänt – filer – kursmaterial. Redovisning görs genom att antingen spela in och skicka till mig i chatten, redovisa inför mig som lärare eller inför hela gruppen. Viktigt att detta är klart till nästa musiklektion då vi kommer starta ett nytt arbetsområde nästa vecka och spela instrument tillsammans.

NO

9a 9c: Skrivandet om faktatexter om framtidens smarta elnät kopplade till hållbar utveckling är igång för fullt och eleverna övar på att relatera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till varandra och till smarta elnät. Titta gärna på videos tillsammans hemma och diskutera hur målen hänger samman och hur ni kan bidra till ett hållbarare samhälle: https://urplay.se/serie/216079-globala-mal-i-sikte. Deadline för uppgiften är 31a januari. Sikta på att skriva ungefär 1 sida i word för betyget E.
Globala mål i sikte | Om Agenda 2030 för gymnasiesärskolan | UR Play
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling förklaras på ett enkelt sätt i 18 korta tv-program. För gymnasiesärskolan.
urplay.se
9B
Fysik omprov ” Mekanik” och prov för de som skrev det inte på fredag 22 jan
Samma dag ska uppsatsen vara klart och och inlämnat.
SPANSKA 9BC har läst lite om América Central och gjort en försenad Kahoot om julen i Spanien. Vi kommer gå igenom frågeord och träna på dessa och sedan börja så smått med det kapitel som heter Mis vacaciones, min semester
9B SO – Under måndagen och tisdagen tittar vi på ”Schindler’s list”. Onsdagen ägnas åt en filmanalys av filmen som kommer att bedömas i Musik och Historia.
9a och 9c arbetar med andra världskriget
HKK
Vi har påbörjat arbetet med konsumentekonomi vilket vi kommer att hålla på under fyra lektionstillfällen.
Svenska och svenska som andraspråk
Eleverna i 9A och 9B har under den här veckan påbörjat arbetet med journalistiska texter. Under det här arbetsmomentet kommer eleverna att läsa, analysera, diskutera och skriva krönikor. Respektive klass är indelade i fyra redaktioner och krönikorna kommer att sammanställas i form av en tidning.
9C påbörjar ett nytt arbetsmoment som är argumenterande tal i svenska och svenska som andraspråk.

Välkomna tillbaka!

Hej!
Vi hoppas att ni har haft ett lugnt och skönt jullov. I fredags fattade förvaltningen beslut om att kommunens åk 9 ska undervisas på plats i skolan. Den informationen gick ut på rektorsbloggen.

Vi ser med glädje fram emot att välkomna er tillbaka till vårterminen i åk 9, den sista terminen i grundskolan. En termin som antagligen kommer att bli väldigt speciell.

Idrotten kommer denna vecka att vara utomhus då vi vill ta vara på snön och möjligheten att utöva vinterfriluftsliv. Klä dig därför efter väder och ta med något att åka på, tex pulka, snowracer, madrass eller liknande. Vi rekommenderar att ni använder hjälmar. Detta gäller onsdag (9B) och onsdag+torsdag (9AC). Angående undervisningen i idrott och hälsa så kommer den att fortsätta i sporthallen, precis som i höstas är det inget ombyte. Under skoltid har skolan rätt att nyttja sport- och idrottshallar för att kunna fullfölja sitt uppdrag med undervisning enligt skollagen. Simhallen kan vi inte använda ännu, så därför är simningen framskjuten.

Ni är välkomna till skolan imorgon tisdag, enligt ert ordinarie schema.

Vi ser fram emot att ses igen!