Vecka 2

Hej!
Första veckan på plats. 9A har nu börjat göra sina ansökningar till gymnasiet med hjälp av vår SYV. Det är så spännande att få ta del av alla viktiga framtidsval!
Vi uppmanar alla till att hålla avstånd, tvätta händerna och att ha sina raster utomhus, för att hjälpa till att minska trängsel och smittspridning. Prata gärna om hur viktigt det är att alla tar det ansvar man kan i denna pandemi.

Nästa vecka kommer vi ut med mer info kring hur våra elevledda utvecklingssamtal kommer att gå till denna termin. Det blir lite annorlunda mot vad ni är vana vid.

Tisdag

Studiestöd med Rachelle 15-16.30

Onsdag

Studiestöd matte, 15-16.30 

Torsdag

9B Mu- uppsatsen från föra terminen ska lämnas in senast onsdag 21 jan

Fredag

Fy- uppsatsen ska lämnas in senast fredag 22 jan

 

9B

Anette har bokat in vägledande samtal för några elever i 9B. Den 4,10 och 11 februari får övriga klassen boka in sig om de vill ha hjälp att söka till gymnasiet. Kontakta Anette Svensson på teams. Även föräldrar som har svårt förstå språket kan maila på anette.svensson@sigtuna.se eller ringa 0701689059
Franska
9B/C kommer vi att börja Kapitel 2C: en dagbokstext skriven av Émilie(le journal d’une jeune fille). Vi tränar läs-och ordförståelse och lyssnar korta dialoger.
Idrott och hälsa 
Vi åkte madrass och säck i Siriusbacken. Nästa vecka kommer eleverna få en uppgift kopplat till friluftsliv och kläder efter väder från denna veckas vinteraktivitet.

Matte

Alla 9or: Vi har börjat med Geometri och fokuserar på symmetri hos olika geometriska former som trianglar, cirklar och kvadrater men även mer avancerade former som blommor, stoppskyltar eller kombinationer av olika former.
Musik: Raptexten till hiphopbeatet ska vara klart till nästa musiklektion. Instruktioner finns under allmänt – filer – kursmaterial. Redovisning görs genom att antingen spela in och skicka till mig i chatten, redovisa inför mig som lärare eller inför hela gruppen. Viktigt att detta är klart till nästa musiklektion då vi kommer starta ett nytt arbetsområde nästa vecka och spela instrument tillsammans.

NO

9a 9c: Skrivandet om faktatexter om framtidens smarta elnät kopplade till hållbar utveckling är igång för fullt och eleverna övar på att relatera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till varandra och till smarta elnät. Titta gärna på videos tillsammans hemma och diskutera hur målen hänger samman och hur ni kan bidra till ett hållbarare samhälle: https://urplay.se/serie/216079-globala-mal-i-sikte. Deadline för uppgiften är 31a januari. Sikta på att skriva ungefär 1 sida i word för betyget E.
Globala mål i sikte | Om Agenda 2030 för gymnasiesärskolan | UR Play
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling förklaras på ett enkelt sätt i 18 korta tv-program. För gymnasiesärskolan.
urplay.se
9B
Fysik omprov ” Mekanik” och prov för de som skrev det inte på fredag 22 jan
Samma dag ska uppsatsen vara klart och och inlämnat.
SPANSKA 9BC har läst lite om América Central och gjort en försenad Kahoot om julen i Spanien. Vi kommer gå igenom frågeord och träna på dessa och sedan börja så smått med det kapitel som heter Mis vacaciones, min semester
9B SO – Under måndagen och tisdagen tittar vi på ”Schindler’s list”. Onsdagen ägnas åt en filmanalys av filmen som kommer att bedömas i Musik och Historia.
9a och 9c arbetar med andra världskriget
HKK
Vi har påbörjat arbetet med konsumentekonomi vilket vi kommer att hålla på under fyra lektionstillfällen.
Svenska och svenska som andraspråk
Eleverna i 9A och 9B har under den här veckan påbörjat arbetet med journalistiska texter. Under det här arbetsmomentet kommer eleverna att läsa, analysera, diskutera och skriva krönikor. Respektive klass är indelade i fyra redaktioner och krönikorna kommer att sammanställas i form av en tidning.
9C påbörjar ett nytt arbetsmoment som är argumenterande tal i svenska och svenska som andraspråk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *