Enkät till er vårdnadshavare

Svara på Skolenkäten till Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst Utbildningsguiden.skolverket.se

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Skolenkäten besvaras även av elever i grundskolan årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i grundskolan årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/LyxVKe. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden LyxVKe.

Föräldrar kan besvara enkäten på svenska, arabiska, engelska, dari, ryska, somaliska, finska, kurmancî (nordkurdiska), romani chib arli eller sorani (sydkurdiska).

För frågor om hur du som rektor ska hantera vårdnadshavarenkäterna kontakta Skolinspektionens enkätleverantör Origo Group på 013-465 61 00 ellerskolenkaten@origogroup.com.

Om du har övriga frågor om Skolenkäten är du välkommen att höra av dig till oss via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller e-postskolenkaten@skolinspektionen.se. För mer information om Skolenkäten gå in påwww.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen

Vecka 6

Hej!

Nu har vi 2 veckor kvar innan det blir sportlov. Erbjudande om lovskola har vi pratat om under utvecklingssamtalen. Lovskolan kommer att genomföras på plats på vår skola. Mer info kommer till er som kommer att delta.

 

Viktigt för vecka 7

Måndag:

Tisdag: Studiestöd 15-16

Onsdag: Studiestöd 15-16.30

Torsdag:

Fredag: 9C engelska test

Engelska 9C

Hand in section 5 of your project. Give feedback to your friend in a private chat, don’t forget to add me in the chat Friday 19th Feb

Reading and listening comprehension TEST 19th Feb and 26th of Feb.

Franska

9B/C Prov i franska vecka 8 (Onsdag 24/02):
Hör-och läsförståelse och lite grammatik. Bon chance à tous!

HKK

HKK fortsätter att arbeta med konsumentekonomi. Totalt fem lektionstillfällen med detta arbetsområde.

Idrott och Hälsa

Vi kommer att börja förbereda inför isdagarna som genomförs vecka 8 (9B och 9C) och vecka 10 (9A). Ett mail med all info skickades ut i slutet på förra veckan. Ni behöver svara oss på mailet att ett barn får tillåtelse att plurra i isvaken/fylla i lappen som eleverna kan ta med sig hem i veckan.

Matte

Onsdag 21-02-17

Matte prov ” geometri del 1″

Se planeringen

Lycka till önskar May, Sofia och jawad

Musik

Under veckan har vi fortsatt att spela piano/gitarr. Vi gick även igenom ett trumkomp som kommer användas nästa vecka. Nästa vecka kommer gruppen delas in i två ensemblegrupper och öva på en låt tillsammans. Vi kommer då använda oss av piano, gitarr och trummor.

Spanska 9A –
Repetion av Colores 8. Nästa vecka ska vi arbeta med verben Ser och estar , ord för egenskaper och tillstånd samt regelbundna verb i presens .

Spanska 9BC jobbar vidare med en muntlig uppgift: att intervjua varandra. Prov på det kapitel vi håller på med just nu, Mis vacaciones, blir det v. 8 på onsdagen (24/2), så lite hinner vi allt repetera innan dess!

SO 9B: Vi har under veckan jobbat med demografi och familjeplanering. Kommande vecka arbetar vi med demografisk historia och kommer öva oss i att använda geografisk data. Prov i demografi är planerat 24/2.

Svenska 9C

Under veckan har 9C skrivit klart sina tal och skapat talarkort eller keynote. Nästa vecka kommer de bli indelade i grupper och hålla sina tal för varandra.

Vecka 5

Tack för ert engagemang och digitala förmåga ni visat vid de elevledda utvecklingssamtalen denna vecka! Vi hoppas att ni följer upp avtalen och tex påminner att eleverna ska gå på studiestöd, ha med sig sin fulladdade ipad till skolan eller plugga det där lilla extra som kan ge fina resultat i slutändan.

Viktigt nästa vecka

Måndag: Studiedag – eleverna är lediga

Tisdag: Studiestöd kl 15.15-16.15

Onsdag:  Studiestöd kl 15-16.30

Torsdag:

Fredag:

 

9C Engelska:
Lämna in 4:e delen av eng-projeketet. Ladda upp den på uppgifter i Word. Skicka samma text till din feedback friend i en privat chatt för kamrat respons. Lägg till mig i chatten.
Idrott och hälsa:
Vi börjar förbereda oss inför att bada isvak med naturskolan.
9B – måndag vecka 8
9C – torsdag vecka 8
9A – onsdag vecka 10
På onsdag är Åsa på utbildning. 9B kommer därför att starta dagen med matte. 9A får en fysisk uppgift att utföra på hemmaplan. Uppgiften landar i Teams. 9C kommer att spela badminton.
Musik: Efter två lektioners övande på gitarr- och pianoackord och ackordbyten har vi nu börjat spela tillsammans i ensemble. Vi kommer fortsätta med detta och öva på vad som är viktigt att tänka på i ensemblespel. Vi arbetar fortfarande med låten No woman, no cry.

Svenska

9C skriver sina argumenterande tal utefter ett ämne de valt. Vi kommer att skriva nästa vecka också. vecka 7 och 8 är det muntliga redovisningar.

Spanska 9BC jobbar vidare med att kunna uttrycka vad de SKA göra och vad de GJORT.
Prov blir det v. 8 på onsdagen🍀
Vi ska också jobba med frågeord och tidsuttryck och en muntlig uppgift, ställa frågor om varandra till varandra.

Spanska 9A – Nästa vecka arbetar vi med texten ”USA och spanskan” / ”Estados Unidos y el español. “ Ni kommer att leta efter information om några kändisar spansktalande personer i USA och skriva en kort text på spanska. Även ska fem elever som ännu inte klarat det muntliga delprovet och en elev som har inte lämna in inlämningsuppgift kommer göra provet under v.6.
SO 9B:
Vi har börjat med demografi, och jobbar veckan ut med en uppgift om familjeplanering och hur det påverkar länder. Vi kommer även titta på en föreläsning av Hans Rosling.

Påminnelse Gymnasievalet

OBS!!!

Sista dagen ansöka till Gymnasiet 15 februari.

 

Jag hjälper eleverna med ansökan:

Steningehöjden onsdag 10 februari, öppen dörr 12-16.30 , torsdag 11 februari Öppen dörr 10-1630

Ni kan kontakta mig per mail eller telefon (föräldrarna) om ni har frågor.

Studie- och yrkesvägledare

Anette Svensson

Barn- och Elevhälsoenheten i Sigtuna kommun

Tel:08-59126145

Mobil: +4670-1689059