Behörighetsregler inför gymnasiet

För att gå ett nationellt program i gymnasieskolan behöver du:

 • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
 • inte redan ha genomgått en gymnasieutbildning
 • ha påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

Behörighet till yrkesprogram

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha:

 • godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk,
 • engelska,
 • matematik och
 • i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Behörighet till högskoleförberedande program

De olika högskoleförberedande programmen harolika behörighetskrav

För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du ha:

 • godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk,
 • engelska,
 • matematik och
 • i minst nio andra ämnen från grundskolan.

För:

ekonomi- och samhällsvetenskaps- och det humanistiska programmet ska

– fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion

naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska

– tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi

estetiska programmet är

– de nio ämnena är valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma

särskild variant

– det kan ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten.

Från <https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/behorighetsregler-och-meritvarde>

Om du inte är behörig

Du som inte är behörig till något nationellt program på gymnasieskolan har flera alternativ för att bli behörig. Vilket alternativ som passar bäst för dig beror på hur mycket av behörigheten du saknar och på vad du själv vill. Du kan:

Gå en sommarkurs

Många kommuner anordnar sommarkurser. Sommarkurserna ges för att du som elev ska kunna läsa upp betygen under sommaren och på så vis bli behörig.

Gå ett introduktionsprogram på gymnasieskolan

Det finns fyra olika introduktionsprogram. De ska ge möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till jobb. Vilket av de fyra olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på.

 

Så här räknar du ut ditt meritvärde

Program som har fler sökande än platser använder ditt meritvärde som urval. De som har högst meritvärden kommer in.

Dekorationsbild_ illustration kalkylator

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen. Då blir maxvärdet 320 p. Har du läst ämnet moderna språk som språkval får du lägga till det som ett extra ämne och räkna 17 betyg. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Använd betygskalkylatorn för att få hjälp att räkna ut ditt meritvärde

Meritvärdet ligger mellan 80 och 340 för dem som är behöriga. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Information om språkval och meritpoäng

Betygsvärdena:

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (dvs. icke godkänt resultat)

Se meritvärden för olika skolor och program

För att se vilket meritvärde som behövdes för att komma in på olika skolor och program förra året kan du titta på antagningsstatistik. Statistiken kan du hitta via de olika antagningskanslierna.

Vecka 15

Hej!
Nästa vecka har vi Fokusdag på onsdag. Då kommer eleverna ha arbetspass i olika ämnen som de behöver fokusera på. Förbered er hemma och prata om vikten av att ta vara på alla tillfällen som ges nu under den sista tiden på högstadiet. Viktigt att vi orkar hela vägen in i mål i juni!

Vecka 16 kommer vi att genomföra Hela Höjden läser. Om ni har en bok hemma som ni inte längre vill ha så går det bra att ta med boken till skolan. Då kommer man få en biljett till att få en ny bok på bokbytardagen.

Här kommer arbetet för vecka 15