Vecka 15

Hej!
Nästa vecka har vi Fokusdag på onsdag. Då kommer eleverna ha arbetspass i olika ämnen som de behöver fokusera på. Förbered er hemma och prata om vikten av att ta vara på alla tillfällen som ges nu under den sista tiden på högstadiet. Viktigt att vi orkar hela vägen in i mål i juni!

Vecka 16 kommer vi att genomföra Hela Höjden läser. Om ni har en bok hemma som ni inte längre vill ha så går det bra att ta med boken till skolan. Då kommer man få en biljett till att få en ny bok på bokbytardagen.

Här kommer arbetet för vecka 15

Vecka 12

Nu är det en vecka kvar innan eleverna går på påsklov. Även detta lov kommer vi att ordna lovskola på skolan. Det var väldigt uppskattat under sportlovet och vi hoppas att eleverna som behöver samlar kraft och energi för att orka det där lilla extra.

Vi arbetar just nu med arbetslivet i samtliga ämnen, istället för prao, och denna vecka som kommer bjuds eleverna på två föreläsningar. En som handlar om järnvägsyrken och en som handlar om yrket inom bank, vad som händer om man inte kan betala sina räkningar och olika bedrägerier. Vi hoppas få mycket intressant info under dessa föreläsningar!
På torsdag ska alla vi lärare delta i en föreläsning  om de nya kursplanerna, därför kommer skoldagen att avslutas senast kl 14.00.

 

Vecka 11

Hej allihopa!
Efter en vecka på heldistans ser vi verkligen fram emot att träffa er igen nästa vecka.
Vecka 11 och 12 har vi arbetslivsveckor och undervisningen kommer att genomsyras och inspireras av arbetslivet, det blir en light-version istället för prao eftersom det inte går att genomföra just nu.

Här kommer veckans arbete, klass för klass:

 

Vecka 10

Hej!

Hoppas att ni njuter av härliga dagar under sportlovet.

Schemat har blivit uppdaterat. Se under respektive klassflik.

Nästa vecka, vecka 10, kommer att bedrivas helt och hållet på distans för eleverna. Undervisande lärare lägger in digitala lektioner i Teams, som eleverna ansluter till. Hör av er till mentorerna om det är några som helst funderingar kring distansundervisningen.

Här är veckans arbete för respektive klass.

Enkät till er vårdnadshavare

Svara på Skolenkäten till Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst Utbildningsguiden.skolverket.se

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Skolenkäten besvaras även av elever i grundskolan årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i grundskolan årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/LyxVKe. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden LyxVKe.

Föräldrar kan besvara enkäten på svenska, arabiska, engelska, dari, ryska, somaliska, finska, kurmancî (nordkurdiska), romani chib arli eller sorani (sydkurdiska).

För frågor om hur du som rektor ska hantera vårdnadshavarenkäterna kontakta Skolinspektionens enkätleverantör Origo Group på 013-465 61 00 ellerskolenkaten@origogroup.com.

Om du har övriga frågor om Skolenkäten är du välkommen att höra av dig till oss via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller e-postskolenkaten@skolinspektionen.se. För mer information om Skolenkäten gå in påwww.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen