Behörighetsregler gymnasiet

För att gå ett nationellt program i gymnasieskolan behöver du:

 • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
 • inte redan ha genomgått en gymnasieutbildning
 • ha påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

Behörighet till yrkesprogram

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha:

 • godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk,
 • engelska,
 • matematik och
 • i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Behörighet till högskoleförberedande program

De olika högskoleförberedande programmen harolika behörighetskrav

För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du ha:

 • godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk,
 • engelska,
 • matematik och
 • i minst nio andra ämnen från grundskolan.

För:

ekonomi- och samhällsvetenskaps- och det humanistiska programmet ska

– fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion

naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska

– tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi

estetiska programmet är

– de nio ämnena är valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma

särskild variant

– det kan ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten.

Från <https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/behorighetsregler-och-meritvarde>

Om du inte är behörig

Du som inte är behörig till något nationellt program på gymnasieskolan har flera alternativ för att bli behörig. Vilket alternativ som passar bäst för dig beror på hur mycket av behörigheten du saknar och på vad du själv vill. Du kan:

Gå en sommarkurs

Många kommuner anordnar sommarkurser. Sommarkurserna ges för att du som elev ska kunna läsa upp betygen under sommaren och på så vis bli behörig.

Gå ett introduktionsprogram på gymnasieskolan

Det finns fyra olika introduktionsprogram. De ska ge möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till jobb. Vilket av de fyra olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på.